Seminaries

> 18/06/2020 - Fiscaal en Sociaal Recht
Sessie 10: donderdag 18 juni 2020 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: moderator Michaël Van Droogenbroeck Slotdebat met beleidsvoorstel Panelleden: Christian De Valkeneer (procureur-generaal Luik), Francis Desterbeck (eerste Advocaat-generaal te Gent), Jean Claude Heirman (directeur-generaal Juridische diensten RSZ), Michel Maus (professor VUB, advocaat) & Kristof Salomez (professor VUB, advocaat)

Michel Maus, Mark Delanote - 18/06/2020

> 12/05/2020 - DAC 6 ET LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES AGRESSIFS(Belgium)
La Directive 2018/822/UE, modifiant la directive 2011/16/UE relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, a été adoptée le 25 mai 2018. Il s’agit là de la sixième modification apportée à cette directive, d’où le nom « DAC 6».

Denis-Emmanuel Philippe - 12/05/2020

> 07/05/2020 - Sociaal en Fiscaal Recht
Sessie 9: donderdag 7 mei 2020 van 19.00 u tot 21.00 u Voorzitter van de sessie: Michel Maus (professor VUB, advocaat) Ne bis in idem en una via in het fiscaal handhavingsrecht Michel Rozie (ere-Eerste Voorzitter hof van beroep Antwerpen, docent VUB, voorzitter sanctiecommissie FSMA) & Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA) Het ne bis in idem en una via in het sociaalhandhavingsrecht Johan Put (professor KULeuven) & Marie Horseele (assistent KULeuven)

Michel Maus - 07/05/2020